Branding

Definiția simplă a unui subiect complex

Identitatea de brand prinde formă în contextul unor elemente particulare care compun universul stilistic al unui brand la nivel desemna personalitatea distinctivă și modurile acesteia de expresie.

Branding

Complexitatea simplificată a unei definiții

Procesul de dezvoltare a unui brand începe cu strategia.
Este o etapă principală care definește toate dimensiunile de expresie ale brand-ului în termeni de identitate, prezență, personalitate, comportament și comunicare.

Observăm o serie de 5 dimensiuni în contextul cărora putem construi identitatea unui brand pentru performanță comercială pe o piață de profil, online și offline.

 • Dimensiunea tehnică

  Identitate grafică
 • Dimensiunea socială

  Comunicare
 • Dimensiunea comercială

  Poziționarea pe piață
 • Dimensiunea experiențială

  Prezență și senzorialitate
 • Dimensiunea culturală

  Personalitate și comportament

Branding Dimensiunea Tehnica

Importanța proprietății termenilor

Manual de Identitate vizuală

vs Brand Book

Manual de identitate vizuală

În materie de grafică, manualul de identitate vizuală este un ghid tehnic care prezintă standardele grafice și parametrii de utilizare ai logo-ului și elementelor vizuale.

Ghidul cuprinde informații tehnice – coduri cromatice pentru print și web, dimensiuni recomandate, simboluri conexe, caractere de literă și aplicații, astfel încât să fie de ajutor unui designer pentru realizarea materialelor de promovare conform liniei stilistice a brand-ului.

Gândim design mai presus de a defini un set de reguli, ne concentrăm asupra modului în care putem crea legături uncționale de comunicare vizuală în limbaj grafic pentru a crea aplicații de branding.

Pentru consultanță în dezvoltarea unui manual de identitate vizuală și/sau a unui Brand Book, sună acum:

Mihai Badea0726 302 439

Brand Book Manual

Brand Book

Dezvoltarea unui brand la nivel extins este prezentată în cadrul unui Brand Book.

Un Brand Book ilustrează universul unui brand, istoria, filosofia de lucru și cultura organizațională. Este util ca referință pentru echipa internă, ca ghid de conduită în practici, proceduri și cultură organizațională, dar și pentru publicul extern.

În Brand Book sunt formulate declarații de misiune, viziune și valori, este definită poziționarea pe piață, publicul, media, strategia de comunicare și elementele de comunicare vizuală și textuală.

Un Brand Book cuprinde ghidul tehnic de identitate vizuală a brand-ului, inclusiv sistemul de gândire care conduce la desemnarea elementelor grafice ca particulare brand-ului.

În realizarea unui Brand Book este implicată o documentare amănunțită în universul de brand, astfel importanța etapelor de cercetare și dezvoltare este imperativă.

Strategia de comunicare
și stilul de expresie

Acțiunile de comunicare presupun elaborarea și distribuția de mesaje în media formulate într-un anumit stil de exprimare, la nivel semantic și intențional, pentru a conecta un brand cu publicul vizat.

Modul de abordare a comunicării în mediul digital observă noi dimensiuni, mai multe puncte de interacțiune cu publicul, mai multe platforme de exprimare, inclusiv noi dinamici.

Capacitatea de adaptare la media online aduce cu sine rezultate favorabile în termeni de relaționare cu publicul, astfel acțiunile de comunicare conduc la realizarea unei relații de dialog, crearea și sudarea de comunități, creșterea capitalului de imagine și atingerea obiectivelor de marketing.

Punem în practică strategii și acțiuni de comunicare pentru a crea legături directe între brand-uri și public pentru a conecta oameni cu oameni.

Strategia de marketing
și poziționarea pe piață

În cadrul unei strategii de marketing sunt considerate obiective de vânzări și obiective de comunicare, alături de identificarea acțiunilor generale pentru a îndeplini obiectivele — acțiuni de advertising, relații publice, offline și online marketing (SEO, Google AdWords etc).

Ajutăm companii să își definească publicul, poziționarea pe piață, concurența și strategia media pe baza unei cercetări de piață, astfel încât să obțină avantaje competitive în domeniul de activitate.

Aceste acțiuni teoretice ne ajută să elaborăm aspectele practice de branding – design, stil de comunicare, planning media, dezvoltare de noi produse și/sau servicii și consolidarea celor actuale.

Strategia de marketing identifică oportunități, găsește metode de corectare a punctelor slabe, valorifică puncte forte.

Branding Dimensiunea Experientiala

Punctele de întâlnire cu clienții
și conduita de expresie

Materialitatea unui brand este produsul, serviciul sau organizația în sine pe care le reprezintă. Există o serie de puncte de interacțiune între brand și client, iar acest parcurs pe piața comercială poate fi optimizat pentru rezultate semnificative:

 • Prezența materială pe piață
 • Capacitatea de a activa toate simțurile
 • Acțiunile pe care le desfășoară pentru public
 • Protocolul de relaționare cu clienții
 • Modalități de plată pentru un produs
 • Rețeaua de distribuție

Promisiunea marketing-ului experiențial este de a oferi o experiență clienților, fie prin relaționarea cu produsul direct (ambalaj, gust, miros etc), fie prin acțiuni auxiliare sau însăși prezența în spațiul media public.

Branding Dimensiunea Culturala

Brand-ul ca expresie
a unei culturi

Un brand este o entitate culturală.

Acesta definește și este expresia unei culturi în termeni de valori spirituale, materiale, intelectuale și emoționale. În context cultural, un brand este identificat prin elemente simbolice, lingvistice, comportamentale și artefacte.

Un brand activează în sectorul comercial, comunică prin mass-media și face parte din cultura populară a societății sau a unui grup sau categorie de oameni din cadrul societății. Așa cum băutura sake este tipică pentru cultura japoneză, un brand vestimentar poate fi tipic pentru cultura gentleman.

Gândim dezvoltarea unui brand din punctul de vedere al influenței pe care îl poate avea asupra unei culturi.

Suntem creatori de cultură și misiunea noastră este de a crea și activa în spații culturale.

error: