Manual de identitate vizuală

Identitate vizuală

Ghidul tehnic
de construcție al unui brand

În materie de grafică, manualul de identitate vizuală este un ghid tehnic care prezintă standardele grafice și parametrii de utilizare ai logo-ului și elementelor vizuale.

Ghidul cuprinde informații tehnice – coduri cromatice pentru print și web, dimensiuni recomandate, simboluri conexe, caractere de literă și aplicații, astfel încât să fie de ajutor unui designer pentru realizarea materialelor de promovare conform liniei stilistice a brand-ului.

Gândim design mai presus de a defini un set de reguli, ne concentrăm asupra modului în care putem crea legături funcționale de comunicare vizuală în limbaj grafic pentru a crea aplicații de branding utile și plăcute pentru oameni.

Dezvoltarea unui brand

Manualul de identitate vizuală este un ghid tehnic de grafică elaborat cu scopul de a prezenta elemente de compoziție utilizate în construcția unui brand.

Aceste elemente funcționează împreună în cadrul unui sistem logic desemnat pentru a defini reguli de aplicare pentru diferite tipuri de media fizice sau virtuale.

Un manual de identitate prezintă și argumentația utilizării anumitor elemente de compoziție, astfel încât alegerile în materie de design să fie justificate în funcție de personalitatea brand-ului.

În sine, ghidul tehnic este auto-referențial, acesta ilustrează construcția unui sistem grafic în cadrul unui sistem grafic aplicat.

Elemente iconice

Un logo este format din icon și text (nume de brand și slogan), în majoritatea cazurilor.

Geometria elementelor simbolice urmărește un sistem unitar de compoziție pentru a construi elemente asemănătoare pentru aplicații variate – icons pentru ilustrarea serviciilor, icons pentru ilustrarea avantajelor și beneficiilor, icons pentru butoane și capitole etc.

Design-ul elementelor iconice funcționează în conformitate cu linia grafică de branding, la nivel de geometrie, cromatică, stil de ilustrație.

Aplicații corecte
și aplicații greșite

Alături de bune practici în dezvoltarea unui brand, manualul de utilizare prezintă și aplicațiile greșite pe care le poate înregistra un logo atunci când este utilizat în contexte mai puțin controlate. Sunt ilustrate culorile greșite pe care se aplică un logo cu o anumită transparență, redimensionările greșite, permutarea greșită a elementelor de compoziție, omiterea anumitor elemente, cât și adăugarea unor elemente suplimentare.

Ghidul tehnic asigură justificarea și exemplificarea celor mai comune greșeli care pot fi făcute în aplicarea unui logo sau elementelor de branding.

Aplicații corecte logo

aplicatii corecte logo

Aplicații greșite logo

aplicatii gresite logo

Cromatică

Culoarea este un element bogat în semnificație. La nivel de percepție, oamenii asociază culori cu stări de spirit, atitudini, sentimente.

Culorile funcționează în sistem propriu – culori primare, secundare, terțiare, iar asocierile sunt bazate pe complementaritate, analogie sau disjuncție. De asemenea, un brand poate opta pentru o schemă monocromatică, folosind diferite nuanțe ale aceleiași culori cu variațiuni la nivel de tentă, ton sau umbră.

Teoria culorilor este esențială în desemnarea spațiilor de expresie și elementelor de compoziție pe baza unor scheme de culori menite să accentueze și să pună în valoare mesajele de brand.

Odată cu desemnarea unei palete cromatice, ghidul tehnic prezintă codurile de culoare pentru spații RGB (monitor), CMYK (tipar), HEX (online) și regulile de aplicare în funcție de specificul și destinația elementelor.

Typography –
Corpurile de literă

Între formă și conținut, comunicarea textuală aduce în prim plan mesajele formulate de brand în spațiul media. Fiind element de conținut, textul se definește prin stil de formulare, ton de voce, semantică și sintaxă. La nivel de formă, literele sunt elemente geometrice care desemnează personalitatea unui brand, interfața grafică a corpului de literă – fontul.

Fonturile sunt organizate în mai multe categorii – serif, sans serif, slab, mono etc, iar familiile de fonturi funcționează complementar în funcție de specific. Un brand poate folosi o anumită familie de fonturi pentru titlu, altă familie de fonturi pentru body text sau micro-copy.

Regulile practice de typography permit asocieri funcționale, însă consistența în aplicarea acestor reguli acordă importanță pentru formatarea textului la nivel general, în paragrafe, aliniament, poziționare în pagină, dimensiuni etc.

Alegerea unei suite de fonturi se realizează pe criterii de utilitate, dar și estetice – lejeritate în citire, stil de expresie, tip de mesaj – pentru a desemna o personalitate textuală unui brand.

 • Gilroy Bold

  aăîbcdefghijklmnopqrsștţuvwxyzAĂÎB
  CDEFGHIJKLMNOPQRSȘTŢUVWXYZv
  1234567890”! @#$%^&*()_+{}[];’:”,./‹›?

 • Gilroy Semibold

  aăîbcdefghijklmnopqrsștţuvwxyzAĂÎB
  CDEFGHIJKLMNOPQRSȘTŢUVWXYZv
  1234567890”! @#$%^&*()_+{}[];’:”,./‹›?

 • Gilroy Light

  aăîbcdefghijklmnopqrsștţuvwxyzAĂÎB
  CDEFGHIJKLMNOPQRSȘTŢUVWXYZv
  1234567890”! @#$%^&*()_+{}[];’:”,./‹›?

Sistem de grid

Structura unui layout pentru aplicații de grafică se realizează în cadrul unui grid format din coloane verticale și coloane orizontale.

Menirea acestui grid este de a organiza ierarhic spațiul de layout pentru a desemna zone de conținut textual și imagini în cadrul unui sistem unitar.

Aplicarea sistemului de grid pentru orice tip de material, de orice dimensiune, permite păstrarea proporțiilor și utilizarea unor elemente de branding într-o manieră consistentă.

Antet Fortin

Stil de ilustrație, fotografie și video

Elementele de branding observă unitate în stilul artistic abordat în ilustrații, cât și în specificul imaginilor. Imaginile unui brand inspiră valorile pe care le reprezintă. Nike folosește imagini acționale, bazate de dinamism, Unicef folosește imagini cu apel umanitar, în imaginile Heineken vei observa grupuri de prieteni care se simt bine împreună.

Fotografia, ilustrația și video sunt elemente de identitate vizuală care își păstrează specificul și conturează imaginea unui brand pe variate suporturi media.

Text și ton de voce

Dacă un brand ar fi o persoană umană, acesta ar avea un anumit stil de exprimare, vocabular și manierisme lingvistice atunci când comunică. Mesajele unui brand urmăresc o linie comună de expresie la nivel de copywriting – stilul Nike este motivațional și imperativ, mesajele Apple comunică despre simplificarea complexității, textele Unicef fac apel la sentimente și inspiră acțiuni umanitare.

A menține un ton de comunicare permite unui brand să își exprime personalitatea și dimensiunea socială către publicul țintă.

Aplicații grafice

Design-ul acestora urmărește aceeași linie grafică și pune în context elementele particulare brand-ului pentru a dezvolta o serie de materiale multimedia – tipărite, video și online, alături de colaterale.

Definirea unui sistem grafic este utilă pentru realizarea aplicațiilor de branding.

 • Carte de vizită
 • Broșură
 • Pliant
 • Afiș
 • Mapă
 • Design website
 • Online banner
 • Semnătură de e-mail
 • Design Newsletter
 • Grafică pentru rețele de socializare
 • Birotică personalizată
 • Vestimentație personalizată
 • Firmă luminoasă
 • Stand de expoziție
 • Banner stradal
error: